Вівторок, 18.02.2020, 03:13
Дубенський коледж культури і мистецтв РДГУ
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

 

КОЛЕДЖ ГОТУЄ ФАХІВЦІВ:

Спеціальність «Хореографія»:

- спеціалізація «Народна хореографія» - артист (балету, ансамблю), керівник аматорського хореографічного колективу;

- спеціалізація «Сучасна хореографія» - артист (балету, ансамблю), керівник аматорського хореографічного колективу.

Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

- спеціалізація «Живопис» - художник-виконавець, керівник аматорського колективу (гуртка,студії) образотворчого мистецтва.

Спеціальність «Музичне мистецтво»:

- спеціалізація «Народне пісенне мистецтво» - артист (хору,ансамблю), керівник аматорського колективу (хору, ансамблю);

- спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)» - артист (оркестру, ансамблю), керівник аматорського колективу (оркестру, ансамблю);

- спеціалізація «Народне інструментальне мистецтво (духові інструменти)» - артист (оркестру, ансамблю), керівник аматорського колективу (оркестру, ансамблю).

Спеціальність «Сценічне мистецтво»

- спеціалізація «Акторська майстерність» - актор (закладу культури та мистецтв), керівників аматорського колективу (театрального, драматичного).

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності»

- спеціалізація «Менеджмент соціокультурної діяльності» - фахівець з організації дозвілля, організатор театралізованих народних свят та обрядів.

Спеціальність «Дизайн»

- спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» - фахівець з перукарського мистецтва та декоративної косметики.

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»:

- спеціалізація «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» - організатор діловодства, фахівець з бібліотечної справи.

 

 

Розклади вступних іспитів та творчих конкурсів 2019

Розклад творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Розклад додаткової сесії творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Розклад вступних випробовувань (співбесід, творчих конкурсів) для вступників на основі базової загальної середньої освіти

Розклад вступних випробовувань (співбесід, вступних іспитів) для вступників, які мають спеціальні умови вступу на основі повної загальної середньої освіти денної форми навчання

Розклад вступних випробовувань (творчих конкурсів, вступних іспитів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти заочної форми навчання

Розклад вступних випробовувань (фахових випробувань, вступних іспитів) для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника денної та заочної форми навчання

 

 

Порядок організації та проведення творчих конкурсів для вступників на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста до Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ в 2019 році

 

 

Під час подання заяви до Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2019 року);
 • військово-облікових документів;
 • документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • медичну довідку форми 086-0 для вступу на спеціальність «Хореографія».

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію.

 

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

На основі базової загальної середньої освіти  (9 класів)

На основі повної загальної середньої освіти  (11 класів)

На основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (денна, заочна форма навчання)

Заочна форма навчання на основі повної загальної середньої освіти 

Співбесіда на основі базової загальної середньої освіти  (9 класів)

Співбесіда на основі повної загальної середньої освіти  (11 класів)

 

Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

 • особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця державного замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).

 

Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання подають заяви в електронній формі.

У паперовій формі вступники на основі ПЗСО можуть подати заяви у визначених випадках:

• для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, відповідно до Правил прийому;

• при наявності розбіжностей у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

• у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

• у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

• у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ.

 

 

 Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти та предметів, з яких проводяться вступні випробування 

 

Для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання)

Для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника (денна форма навчання) 

Для вступників на основі ОКР кваліфікованого робітника (заочна форма навчання) 

 

 

 

    ДУБЕНСЬКИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ РДГУ

     ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

        На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи, які мають:

базову загальну середню освіту (денна форма навчання),

повну загальну середню освіту (денна або заочна форма навчання)

за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних або юридичних осіб  (на умовах контракту).

Особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника

приймаються на спеціальність  022 «Дизайн» спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»та спеціальність 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціалізація "Живопис" (денна або заочна форма навчання)

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ (вступних іспитів, фахових випробувань) на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

спеціальність  022 «Дизайн» спеціалізація «Перукарське мистецтво та декоративна косметика», 023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація" спеціалізація "Живопис"

1.ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ (ТЕСТИ)

2.УКРАЇНСЬКА МОВА (ТЕСТИ)

 

 

Графік проведення творчих конкурсів у 2019 році

Лист-погодження проведення творчих конкурсів 

 

Програмні вимоги до творчих конкурсів вступників 2019 року

на основі базової та повної загальної середньої освіти

 

 

Програмні вимоги до вступного випробування співбесіди для вступників 2019 року

на основі базової та повної загальної середньої освіти

 

Програмні вимоги до фахового вступного випробування  для абітурієнтів 2019 року

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник"

 

 

Програма вступного іспиту та співбесіди з навчального предмета "Українська мова" для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

 

Програма вступного іспиту та співбесіди з навчального предмета "Українська мова та література" для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання)

 

Програма вступного іспиту з навчального предмета "Українська мова" для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника

 

Програма вступного іспиту з навчального предмета "Історія України" для вступників на основі базової загальної середньої освіти 

 

Програма вступного іспиту з навчального предмета "Історія України" для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна та заочна форми навчання)

 

Правила прийому до Дубенського коледжу культури і мистецтв РДГУ в 2019 році (зі змінами)

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів
UKS
Copyright MyCorp © 2020